About my breeding

My breeding is in quite small scale and every litter is planned very carefully. In my breeding I highly appreciate health, correct breed type and good temperament. All dogs used for breeding by us are tested  for hip and elbow dysplasia and have passed heart ultrasound and EKG. My own dogs as well as the puppies bred by me live together with my family, so they are used to people and other dogs from a very early age. I expect the same from my puppies future homes as well. Riveran puppy is registered, examined by a veterinarian, chipped with a microchip and properly dewormed and vaccinated. You will also receive feeding and other instructions as well as familiar puppy food.

Kasvatustyöstäni

Kasvatustyöni on hyvin pienimuotoista ja jokainen pentue suunnitellaan huolellisesti. Kasvatustyössäni arvostan koirien terveyttä, oikeanlaista rodunomaista rakennetta ja hyvää luonnetta. Kaikkien meillä jalostukseen käytettävien koirien terveyttä tutkitaan vähintään lonkkien, kyynärien ja sydänultran ja EKG:n osalta. Omat koirani kuten myös kasvattamani pennut asuvat kotioloissa jolloin ne tottuvat pienestä pitäen ihmisiin ja toisiin koiriin. Samaa edellytän myös pentujeni tulevalta kodilta. Riveran pennut luovutetaan rekisteröityinä, eläinlääkärin tarkastamina, sirutettuina sekä asianmukaisesti madoitettuina ja rokotettuina. Mukaan saa myös pennun ruokinta- sekä hoito-ohjeita kuten myös tuttua penturuokaa.